کیت اندازه گیری آمونیاک

کیت اندازه گیری آمونیاک کیت سنجش آمونیاک برای اندازه گیری آب های طبیعی و ... توصیه می شود. کاربرد: سنجش آمونیاک روش آزمون: رنگ سنجی تعداد آزمون: حدودا 100 تست است دامنه آزمون: NH4=0/2-0/4-0/6-1-3 روش اندازه گیری ظرف آزمایش را بشوئید. از آب مورد آزمایش تا خط نشانه بردارید. چنانچه آب دارای کلر باقیمانده است 2 قطره از معرف شماره 1 به نمونه اضافه کنید و به هم بزنید 5 قطره از معرف شماره 2 به نمونه اضافه کنید و به هم بزنید و به مدت 5 دقیقه به حال خود بگذارید. پس از مدت فوق چنانچه رنگ محلول زرد مایل به قهوه ای شده آب دارای آمونیاک می باشد. رنگ بدست آمده را با رنگهای شاهد مقایسه کنید و مقدار آمونیاک را بر حسب میلی گرم در لیتر یا PPM بخوانید توجه: به علت داشتن پروانه بهره برداری و تأییدیه های لازم در انواع بسته بندی های مختلف قابل ارائه می باشد.

تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق بهروز

کردستان > بانه

۰۵۱۳۱۷۷۴ - ۰۲۱۳۳۹۴۰۹۶۱

Email

تعداد بازدید: ۱۴۵

به روز رسانی: امروز ۰۰:۳۸

شناسه آگهی: ۹۷۷۸۴۰