خرید توناژ انواع برد کامپیوتر و گوشی موبایل

صادقی: ۰۹۰۲۱۵۱۷۰۲۷ - ۰۹۱۲۱۵۱۷۰۲۷

خرید توناژ انواع برد کامپیوتر و گوشی موبایل در سراسر کشور با مدیریت صادقی

صادقی

کردستان > بانه

۰۹۰۲۱۵۱۷۰۲۷ - ۰۹۱۲۱۵۱۷۰۲۷

فکس: ۰۲۵۳۸۸۱۹۳۰۸

Email

تعداد بازدید: ۲۵۳۲

به روز رسانی: امروز ۰۰:۵۲

شناسه آگهی: ۴۶۴۸۵۹