فیلتراسیون ژئوتکستایل

فرایند فیلتراسیون ژئوتکستایل ، حفظ خاک محل با اجازه ازاد عبور از خاک ، منع عبور ذرات خاک محلول در اب و توزیع فشار هیدرو استاتیک می باشد . ژئوتکستایل نقش مهمی را در توسعه منطقه فیلتری خاک بازی می کندو جریان اب را بطور چشمگیری کنترل می کند . ژئوتکستایل فیلتری در کاربرد های زیر زمینی موجب حفظ زهکش و عملکرد ان و متعاقبا موجب افزایش عمر مفید سازه مثل جاده می شود. ژئوتکستایل با حضور ژئوتکستایل فیلتری از پمپاز شدن مواد ریز بستر به درون مواد سنگی پایه اساس و یا باست تحت فشار دینامیکی در جاده و ریل جلوگیری می شود و لایه زهکش از پر و بسته شدن مصون می ماند . برای فیلتراسیون در مهندسی هیدرولیک ، ژئوتکستایل نقش کلیدی را تقریبا در تمامی کاربرد های زهکشی بازی می کند . در موج شکن ها با قرار گرفتن در زیر سازه های سنگی و آرمه ، با عمل فیلتراسیون ، از شسته شدن بستر و نا کارامد شدن سازه جلوگیری می کند . در مقایسه با فیلترهای خاکی سنتی ، ژئوتکستایل با ایجاد یک فیلتراسیون پیوسته و کارامد ، مزایایی را فراهم می کند . در گذشته استفاده از فیلترهای سنگریزه ای موثر شناخته شده بود ، با این وجود دسترسی اسان و نصب ان اغلب مشکل ساز بوده و ژئوتکستایل فیلتری جایگزین مناسبی از لحاظ اسانی نصب کاهش هزینه و مهمتر از همه کارایی بالا می باشد . ژئوتکستایل

ایلیا

کردستان > بانه

۰۲۱۸۸۰۲۸۸۶۸ - ۰۲۱۸۸۰۰۹۸۶۲ - ۰۲۱۸۸۰۰۳۶۲۱ - ۰۲۱۸۸۰۰۵۰۴۳

فکس: ۸۹۷۷۰۸۲۷

Email

آدرس: تهران خیابان جهان ارا خیابان 27 پلاک 67 واحد 1 نبش کردستان

تعداد بازدید: ۷۰۳

به روز رسانی: امروز ۰۸:۰۵

شناسه آگهی: ۱۲۱۳۲۶۰