فروش ایزوپروپیل الکل LG و ISU و Isopropyl alcohol

کوروش مقتدر: ۰۲۱۸۸۵۰۴۱۷۰ - ۰۹۱۲۱۱۶۴۱۹۷

فروش ایزوپروپیل الکل LG و ICU ایزوپروپیل در صنعت چاپ ایزوپروپیل در صنعت داروسازی ایزو پروپیل در مرکب چاپ فلکسوگرافیک استفاده می گردد.

کوروش مقتدر

کردستان > بانه

۰۲۱۸۸۵۰۴۱۷۰ - ۰۹۱۲۱۱۶۴۱۹۷

Email

آدرس: تهران خیابان فاطمی تهران 64

تعداد بازدید: ۱۳۹

به روز رسانی: امروز ۱۹:۰۱

شناسه آگهی: ۱۲۹۸۵۱۲